de_DE.utf8 en_GB.utf8 fi_FI.utf8 ru_RU.utf8
   New user?

Teams

PlacementOpen
GoldGigolo
SilverNova
BronzeWild West
4thMeltdown
5thImpuls
6thLions
7thMadcaps
8thG. Pizhony
9thAgon
10thNova Rookies